1/1

Hjärtasjöns skärgård

Naturreservatet Hjärtasjöns skärgård består av en stor del av alla de små holmar och öar som finns i sjön Hjärtasjön. I reservatet finns en vandringsled.med fint gamle skog och mossar  https://www.visithallsberg.se/gora/aktorer/hjartasjons-skargard/

Naturstig.jpg