top of page

Fladdermöss är mycket viktiga invånare i naturliga trädgårdar eftersom de hjälper oss att minska skadedjur på ett naturligt sätt.

Fladdermöss har varit under naturskydd sedan 1936, men vi människor gör det fortfarande inte lätt för dem: utrotning av vilda örter med bekämpningsmedel och insekticider, borttagning av död ved och häckar vid åkerkanter, dränering av fuktiga ängar, allt tillsammans leder till en allt mindre livsmiljö och till att deras födokälla, främst nattaktiva insekter, håller på att torka ut.

Om du vill locka fladdermöss till din trädgård, plantera nattblommande, nektarrika blommande växter. De som vill göra mer hittar också lämpliga platser att bo på. Fladdermöss föredrar kvarter i gamla träd, i källare eller på tomma vindar. Om du är händig kan du själv bygga fladdermuslådor och enkelt fästa dem i huset.

Den högsta prioriteringen för en fladdermusträdgård är att den måste vara absolut giftfri. Fladdermöss livnär sig på nattaktiva insekter och nattfjärilar. Dessa lockas i sin tur av nattblommande, nektarrika blommande växter.

Åtminstone några av följande växter hör hemma i en insektsvänlig trädgård. Alla växter behöver inte ligga i en bädd, de kan fördelas över hela trädgården. Det är mycket viktigt vid urvalet att de utvalda plantorna blommar växelvis från vår till höst så att det alltid finns tillräckligt med mat.

 

Dessa växter för en nattlig trädgård hittar du hos Vita Krala, kom gärna förbi och ta en titt:

 

Åkerskabb (Knautia arvensis)

Dock (Rumex spec.)

Björk (Betula pendula)

Gurkört (Borago officinalis)

Brännässla (Urtica spec.)

Björnbär

Åkerlönn (Acer campestre)

Stengröt (Sedum spec.)

Häckvicker (Vicia dumetorum)

Hallon (Rubus idaeus)

Hundros (Rosa canina) / Apothecary Rose !

Körsbärsträd (Prunus avium)

Kungslilja (Lilium regale)

Mullein

Ängsgröt (Filipendula ulmaria)

Mint (Mentha spec.)

Nattviol (Hesperis matronalis)

Nodding Catchfly (Silene nutans)

Oregano (Origanum vulgaris)

Phlox (Phlox paniculata / endast de rosa eller vitröda)

Röd fläder (Sambucus racemosa)

bottom of page